Klubben
Forsiden Aktivitetskalender Styret Artikler og div Bli medlem!
Interaktivt
Forum Kjřp og Salg Gjestebok
Mer 2cv
Forhandlere Linker
Kontakt
post@ostfold2cv.com

 

Nytt fra LMK - November 2008

AKSJON TRAFIKKSTASJON

På grunn av utallige tilbakemeldinger i en årrekke fra medlemmer og tillitsvalgte om usaklig behandling ved landets trafikkstasjoner, vil LMK forsøke å kartlegge omfanget av dette problemet. Fokus vil værekjøretøy over30 år (ikke ombygd-relaterte saker).
LMK tror at maksimal oppmerksomhet på de forhold medlemmene opplever mht uvilje, uriktige beskjeder, manglende kunnskap, direkte uvennlighet og lang ventetid i sin kontakt med trafikkstasjonen, vil føre til at myndighetene ser seg nødt til å bedre forholdene.
Forå sikre en seriøs behandling er det viktig å finne eksemplene som viser problemet i sin fulle bredde. Eventuell dokumentasjon på erfaringer og opplevelser er det viktigste å sende inn, men ikke avgjørende for å få de ulike problemområder belyst. (Husk for ordens skyld at det finnes også regelbrudd gjort av oss som brukere, men behandling av disse er ikke tema her.)
LMK ønsker respons fra alle som i sin kontakt med sin lokale Trafikkstasjon har opplevd usaklig behandling. Enten med kundebehandler i skranke/kontor, eller der man har møtt med sitt kjøretøy for kontroll.
LMK ønsker et referat fra ditt møte med Trafikkstasjonen der du beskriver så godt det lar seg gjøre, og husk å beskrive flest mulig av følgende punkter:
Husk å være ryddig i beskrivelsen, og unngå banneord og altfor sterke følelsesmessige uttrykk. På grunn av kapasitetshensyn får vi nok ikke mulighet til å svare på alle henvendelser, men bruker det vi finner mest formålstjenelig.

Send inn til LMK innen 1.jan 2009 på: post@lmk.no, faks: 22 88 36 01, eller Post: LMK, PB 170 Økern, 0509 Oslo


SPAR PENGER I KRISETID

Alle– men for tiden spesielt du som får økonomiske gysninger av artikler omfinansverdenens fall og økte renter – bør sporenstreks ringe Per Jul Bjørnstad i LMK. Sannsynligheten for at du sparer penger i samtalen med Bjørnstad er meget stor. Gå gjennom forsikringene dine, og vit at du som medlem av LMK har store, stabile rabatter på ALLE eiendelene dine. Ikke bare kjøretøy. 

Eller så fyller du ut ”Tilbudsskjema” på www.lmk.no. Send det inn på post@lmk.no, eller faks på 22 88 36 01. I brev til: LMK, boks 170 Økern, 0509 Oslo


”NYTT” OM BLIVENDE KLASSIKER

LMK har etter landsmøtet 2008 hatt et spesielt fokus på forsikringsordningen Blivende Klassiker (BK), og kriteriene for å kunne søke om denne typen LMK Forsikring. BK som forsikring ble etablert i 2004, og forsikrer per i dag 74 kjøretøy. På LMK’s landsmøte 2008 mente Classic Honda Club Norway, Norsk Land Rover Klubb, Porsche Club Norge og Norsk Sportsvogn Klubb at kravene for å søke om BK er for lite differensierte. Klubbene ønsket at LMK så på mulighetene for å senke kravene for å få denne forsikringen.

I dag er det slik at søker må inneha en Helforsikring på annet kjøretøy,og ha hatt dette i minst ett år før en BK-Forsikring kan tegnes. For å få en BK for en MC må du fra før ha en Helforsikring for en MC, og for en BK bil må du ha hatt en Helforsikring for en bil. Du kan altså ikke ha en BK MC dersom du kun har en Helforsikring bil fra før.

LMK har overtatt denne forsikringstypen fra det svenske motorhistoriske forbundet – MHRF. Svenskene har svært mange års erfaring med BK, og oppfordrer LMK å fortsette med dagens krav dersom BK skal være en lavrisikoforsikring. Fjernes kravet, er de svenske erfaringene at mange melder seg inn i klubber for å få tilgang til en meget rimelig forsikring på et kjøretøy som med langt høyere sannsynlighet enn tidligere vil bli brukt mer enn det som er beregnet i forhold til premiens størrelse mht skaderisiko.

Generelt mener LMK at det er nødvendig med grunnleggende og motorhistorisk forankrede krav for å kunne holde forsikringspremien på et lavt nivå. BK som separat forsikringsordning innenfor LMK Forsikring har en høy skadeprosent, og går etter 4 år ennå ikke i pluss. Bare på grunn av dette ene punktet vil det derfor ikke være særlig klokt å vurdere å lempe på kravene.

LMK skal på landsmøtet 7. mars 2009 legge frem en orienteringssak om Blivende Klassiker. Dersom det i mellomtiden ikke tilkommer ytterligere informasjon enn det som er nevnt her ovenfor, vil styrets konklusjon bli at de eksisterende krav opprettholdes.

Webløsning levert av: www.lundbyweb.com
Copyright © Řstfold 2cv-klubb 2006
Gyldig W3C HTML4.01/CSS